W albumie studentów Uniwersytetu Krakowskiego został zapisany student z Wojsławic: Stephanus Stanislai de Voyslawycze dioec. Chelmensis