Król Zygmunt August zezwolił na założenie 20 warsztatów prowadzonych przez majstrów