Mikołaj Czyżowski rozpoczął budowę murowanego budynku kościoła według projektu Jana Michała Linka