Dzięki zainstalowanym w Izbie Tradycji ekranom multimedialnym odwiedzający mogą zapoznać się z bogatą kolekcją fotografii archiwalnych i dokumentów związanych z dziejami Gminy Wojsławice.
Wśród kilkuset fotografii zdigitalizowanych i prezentowanych na wystawie znajdują się zdjęcia ze zbiorów Izby Tradycji Ziemi Wojsławickiej, a także Fundacji „Ku Przeszłości”, Instytutu Sztuk Pięknych Polskiej Akademii Nauk, Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, Stowarzyszenia Miłośników Wojsławic i Stowarzyszenia Panorama Kultur.