Project Description

Tzw. “pałacyk” zbudowany przy ul. Uchańskiej około 1762 roku z inicjatywy Katarzyny z Potockich Kossakowskiej, prawdopodobnie tymczasowa siedziba żony Jakuba Franka, przywódcy sekty frankistów.
Później używany przez rządców dóbr ziemskich Poletyłów. Przebudowany w 1902 roku. Spłonął w 1944 roku.