Project Description

Widok z pałacu

Wojsławice Войславичі וואיסלאוויץ

W 1790 roku dobra wojsławickie nabył kasztelan chełmski Wojciech Poletyło herbu Trzywdar, bliski współpracownik króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w okresie powstawania Konstytucji 3 Maja. Nowy właściciel rozpoczął budowę klasycystycznego pałacu położonego kilkaset metrów na północ od zamku. Po pożarze w 1834 roku syn Wojciecha, Alojzy, odbudował i powiększył siedzibę rodu.

Następnymi właścicielami byli Leopold Poletyło (syn Alojzego) i jego syn Franciszek. Po jego śmierci w 1923 roku Wojsławice przypadły Mikołajowi Poletyło, dalekiemu krewnemu, który nie potrafił utrzymać zadłużonego majątku. Pałac hrabiów Poletyłów, po bankruc­twie i parcelacji majątku ziemskiego, został przeznaczony na szkołę powszechną dla dzieci z Wojsławic i okolic. W czasie II wojny światowej stacjonowali w nim żołnierze niemieccy, później popadał stopniowo w ruinę i został rozebrany w 1958 roku. Trzy lata później w jego miejscu postawiono nową szkołę.

Wojsławice Войславичі וואיסלאוויץ
Na szlaku kultur i tradycji

Wystawa stała w Izbie Tradycji Ziemi Wojsławickiej opowiada o wielokulturowej historii miasteczka.

  • Miasto na szlaku handlowym

  • Cerkiew

  • Kościół

  • Synagoga

  • Fałszywie oskarżeni

  • Widok z pałacu

  • Sztetl znaczy miasteczko

  • Dwudziestolecie

  • II wojna światowa

  • Ku współczesności

Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej

Izba Tradycji Ziemi Wojsławickiej

Ośrodek Trzech Kultur w Majdanie Ostrowskim

Ośrodek Dawnych Kultur i Tradycji w Rozięcinie

Odwiedź nas