Ku współczesności

2020-12-11T23:37:08+01:00

When The Planets Align Wojsławice Войславичі וואיסלאוויץ Pod koniec lat 40. XX wieku w Wojsławicach mieszkało około 1500 osób, niemal wyłącznie katolicy, nie było już Żydów ani prawosławnych. Tradycyjny wielokulturowy pejzaż został zniszczony. Wolności obywatelskie były ograniczone przez państwo komunistyczne, jednak trwała odbudowa po wojennym spustoszeniu. W 1947 roku rozpoczęła się [...]

II wojna światowa

2020-12-11T23:38:07+01:00

When The Planets Align Wojsławice Войславичі וואיסלאוויץ We wrześniu 1939 roku część mieszkańców gminy była powołana do Wojska Polskiego, a przez miejscowość przemieszczały się wycofujące się polskie oddziały. 26 września Wojsławice zajęła na kilkanaście dni Armia Czerwona. Po jej wycofaniu i po dwutygodniowej przerwie, 27 października 1939 roku weszły tu wojska [...]

XX-lecie

2021-01-19T12:49:40+01:00

When The Planets Align Wojsławice Войславичі וואיסלאוויץ 25 października 1918 roku Ochotnicy z Polskiej Organizacji Wojskowej pod dowództwem Antoniego Jurczuka rozbroili żołnierzy austriackich i węgierskich rezydujących na folwarku i stacji kolejowej. Razem z odzyskaną przez Polskę niepodległością zaczął się nowy etap w historii miasteczka. Dane z powszechnego spisu ludności przeprowadzonego w [...]

Miasteczko – sztetl

2020-12-12T00:19:50+01:00

When The Planets Align Wojsławice Войславичі וואיסלאוויץ W XIX wieku, wraz z rozwojem sieci kolejowej, stare szlaki handlowe przestały mieć znaczenie. Właściciele miasteczka musieli szukać nowych impulsów do rozwoju – powstały: browar, gorzelnia, octownia, fabryka sukna, fabryka maszyn i narzędzi rolniczych. W 1819 roku w Wojsławicach działało pięć cechów rzemieślniczych – [...]

Widok z pałacu

2020-12-11T22:57:56+01:00

When The Planets Align Wojsławice Войславичі וואיסלאוויץ W 1790 roku dobra wojsławickie nabył kasztelan chełmski Wojciech Poletyło herbu Trzywdar, bliski współpracownik króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w okresie powstawania Konstytucji 3 Maja. Nowy właściciel rozpoczął budowę klasycystycznego pałacu położonego kilkaset metrów na północ od zamku. Po pożarze w 1834 roku syn Wojciecha, [...]

Fałszywie oskarżeni

2020-12-11T23:41:14+01:00

When The Planets Align Wojsławice Войславичі וואיסלאוויץ Lejba Siennicki, Gierszon Cyrulik, Hirsz Piekarz, Dawid Krawiec, Berko Kramarz, Sender Zyskieluk, Abramko Bakałarz, Wolf Czapnik… Takich między innymi mieszczan żydowskich wymienia Inwentarz Miasta Woysławic z 1749 roku. Wkrótce na ludzi tych spadło nieszczęście... W 1761 roku mieszkających w Wojsławicach Żydów oskarżono o rzekomy [...]

Synagoga

2020-12-11T23:46:11+01:00

When The Planets Align Wojsławice Войславичі וואיסלאוויץ Już w roku 1445, kilka lat po lokacji miasta, w sądzie lwowskim wystąpił jako świadek Jehuda z Wojsławic. W 1532 roku w sądzie krakowskim zarejestrowany został Solomon, krawiec z Wojsławic. W miasteczku funkcjonowała już wtedy społeczność żydowska samodzielnie płacąca podatki. W 1564 roku na [...]

Kościół

2021-01-22T01:05:02+01:00

When The Planets Align Wojsławice Войславичі וואיסלאוויץ Początkowo Wojsławice należały do parafii kumowskiej erygowanej w 1434 roku. Osobna parafia powstała około 1440 roku, wraz z lokacją miasta. Prawdopodobnie właśnie wtedy Czyżowski ufundował pierwszą, drewnianą świątynię parafialną pw. Najświętszej Marii Panny i Wszystkich Świętych. 13 sierpnia 1595 roku Mikołaj Zaklika Czyżowski ufundował [...]

Cerkiew

2021-01-22T01:01:59+01:00

When The Planets Align Wojsławice Войславичі וואיסלאוויץ W 1240 roku Chełm stał się stolicą biskupstwa prawosławnego, jego jurysdykcja obejmowała m.in. okolice dzisiejszych Wojsławic. W 1508 roku w miasteczku odnotowano istnienie trzech cerkwi prawosławnych pw. św. Eliasza, pw. św. Praksedy i pw. św. Onufrego. Na mocy zawartej w 1596 roku unii brzeskiej, [...]

Miasto na szlaku handlowym

2021-01-19T12:39:58+01:00

When The Planets Align Wojsławice Войславичі וואיסלאוויץ W okolicach Wojsławic ludzie mieszkają od czasów prehistoryczych… Świadczą o tym liczne znaleziska archeologiczne na terenie gminy m.in skrobak do skóry reniferów sprzed 12 tysięcy lat i zdobione gliniane naczynia sprzed 6 tysięcy lat. Znajdziemy tu cmentarzyska ludzi różnych epok i kultur, wczesnośredniowieczne grodziska [...]

Go to Top