Fotografie

2022-08-28T16:37:48+02:00

Dzięki zainstalowanym w Izbie Tradycji ekranom multimedialnym odwiedzający mogą zapoznać się z bogatą kolekcją fotografii archiwalnych i dokumentów związanych z dziejami Gminy Wojsławice. Wśród kilkuset fotografii zdigitalizowanych i prezentowanych na wystawie znajdują się zdjęcia [...]

Fotografie2022-08-28T16:37:48+02:00

Archiwalia

2021-01-31T21:33:26+01:00

Wśród zdigitalizowanych dokumentów z którymi można zapoznać się w Izbie Tradycji są m.in dokumenty związane z zakupem dóbr wojsławickich w pierwszej połowie XV wieku przez kasztelana krakowskiego Jana Ligęzę Czyżowskieg  oraz akt powtórzenia lokacji [...]

Archiwalia2021-01-31T21:33:26+01:00

Grafiki

2021-01-27T00:22:30+01:00

Wśród prezentowanych na wystawie materiałów graficznych znajdują się m. in. portrety domowników i gości pałacu hrabiów Poletyłów w Wojsławicach, ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie. [...]

Grafiki2021-01-27T00:22:30+01:00

Przedmioty

2021-01-27T00:13:50+01:00

Eksponaty prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów własnych Izby Tradycji Ziemi Wojsławickiej oraz Gminnego Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Wojsławicach, jak również Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, Stowarzyszenia Miłośników Wojsławic, [...]

Przedmioty2021-01-27T00:13:50+01:00
Go to Top