Jan Ligęza herbu Półkozic z Czyżowa, wojewoda sandomierski i krakowski, namiestnik królewski w Małopolsce i Rusi (po wyjeździe króla Władysława Warneńczyka na Węgry), kupił dobra wojsławickie