Dobra wojsławickie kupił kasztelan chełmski Wojciech Poletyło, bliski współpracownik króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.