1497 VII 4 – Wielki Mistrz

2022-06-28T21:41:41+02:00

Mistrz krzyżacki Jan von Tiefen zatrzymał się na zamku w Wojsławicach w drodze na wyprawę wołoską