1697, 1727, 1740 – Sejmiki Żydów Ziemi Chełmskiej

2022-06-28T21:47:45+02:00

W Wojsławicach odbywają się sejmiki Żydów Ziemi Chełmskiej i Bełskiej