1771 – Nowa cerkiew

2022-06-28T21:49:14+02:00

Budowa nowej murowanej cerkwi pw. św. Eliasza