Wydarzenia

1427 – pierwszy znany z imienia właściciel dóbr wojsławickich – Wronko z Wojsławic wziął udział w spotkaniu szlachty i bojarów ziemi chełmskiej i lubelskiej z królem Władysławem Jagiełłą

1437 – Jan Ligęza herbu Półkozic z Czyżowa, wojewoda sandomierski i krakowski, namiestnik królewski w Małopolsce i Rusi (po wyjeździe króla Władysława Warneńczyka na Węgry), kupił dobra wojsławickie

ok. 1440 – lokacja miasta na prawie magdeburskim

1445 – przed sądem we Lwowie jako świadek występuje Jehuda z Wojsławic, być może pierwszy wojsławicki Żyd

1446 – w Wojsławicach odbył się szósty sejmik Ziemi Chełmskiej, jedyny zorganizowany poza Chełmem, Krasnymstawem i Hrubieszowem. Udział w sejmiku wziął m.in. władyka Ziemi Chełmskiej (biskup obrządku wschodniego) – Gregorius

1480 – w albumie studentów Uniwersytetu Krakowskiego został zapisany student z Wojsławic: Stephanus Stanislai de Voyslawycze dioec. Chelmensis

1490 – najazd Tatarów

4 lipca 1497 – mistrz krzyżacki Jan von Tiefen zatrzymał się na zamku w Wojsławicach w drodze na wyprawę wołoską

1508 – odbudowa miasta po napadzie tatarskim, odnowienie przywileju lokacyjnego przez Hieronima Zaklikę Czyżowskiego

1563 – Zygmunt August zezwolił na założenie 20 warsztatów prowadzonych przez majstrów

1598 – Mikołaj Czyżowski rozpoczął budowę murowanego budynku kościoła według projektu Jana Michała Linka

1616 – budowa nowej synagogi

1697, 1727, 1740 – w Wojsławicach odbywają się sejmiki Żydów Ziemi Chełmskiej i Bełskiej

1755 – na prośbę Feliksa Potockiego, kasztelana słońskiego i starosty krasnostawskiego, król August III zatwierdził cztery jarmarki (Trzech Króli, św. Józefa, św. Bartłomieja, św. Apostołów Szymona i Judy)

1759 – w Wojsławiacach zamieszkują przedstawiciele sekty frankistów

1761 – Żydzi z Wojsławic zostają fałszywie oskarżeni o popełnienie mordu rytualnego

1771 – budowa nowej murowanej cerkwi pw. św. Eliasza

1779 – pożar

1780 – Humbelina Kurdwanowska zezwala na ponowne osiedlenie się Żydów w Wojsławicach

Właściciele dóbr wojsławickich

Od co najmniej 1423 do 1437
Wronko z Wojsławic

1437–1458
Jan Ligęza Czyżowski h. Półkozic

1458–1499
Jakub Zaklika Czyżowski h. Topór

1499–po 1508
Hieronim Zaklika Czyżowski h. Topór

po 1508–1566
Stanisław Zaklika Czyżowski h. Topór

1566–1627
Mikołaj Zaklika Czyżowski h. Topór
– 1609 – Aleksander Zaklika Czyżowski h. Topór
– 1627 – Stanisław Zaklika Czyżowski h. Topór

1629–1649
Janusz Tyszkiewicz z Łohojska h. Leliwa

po roku 1667–1703
Katarzyna z Hulewiczów Czarniecka i Stefan Stanisław Czarniecki
h. Łodzia

1703–1723
Zofia Aniela z Czarnieckich h. Łodzia Potocka

1723–1749
Michał Potocki h. Pilawa

1749–1753
Marianna z Ogińskich h. Potocka

1749–1766
Feliks Potocki h. Pilawa

1766–1775
Marianna z Daniłowiczów h. Sas Potocka

1775–1784
Humbelina z Potockich Kurdwanowska
1784–1790
Placyd Kurdwanowski h. Półkozic