Project Description

Zespół cerkwi św. Onufrego: cerkiew, dzwonnica i cmentarz przycerkiewnym, usytuowany przy ulicy Grabowieckiej (1508). Świątynia spłonęła w 1779 r., na jej miejscu w 1793 r. zbudowano sosnową kaplicę p.w. Matki Bożej Kazańskiej. Świątynia na planie kwadratu, kryta była czterospadowym, gontowym dachem. Od frontu posiadała dzwonnicę, którą z czasem zastąpiono kruchtą. Obiekt rozebrano w 1938 r.