Project Description

Zlokalizowany ok. 350 m na pn.-wsch. od zamku, na terenie ogrodów dworskich. Klasycystyczny pałac na planie prostokąta, przy ścianie frontowej obiekt posiadał dwa silnie wysunięte ryzality (portyki?), a z obu stron flankowały go wieże. Budynek zniszczony w pożarze z 1834 r. odbudowano na pozostałościach dawnych murów zmieniając nieco kształt elewacji i bryły, a następnie przebudowano w 1884 r. W okresie międzywojennym w pałacu ulokowano szkołę, jednak na skutek braku prac remontowych i stopniowej dewastacji obiektu, popadł on w ruinę i ostatecznie został rozebrany w 1958 r.