Pierwszy znany z imienia właściciel dóbr wojsławickich to Wronko z Wojsławic.
Najstarszy znany dokument, w którym wymieniona jest jego osoba to spis szlachty i bojarów Ziemi Chełmskiej z 1423 roku.