1423 – Wronko z Wojsławic

2022-06-28T22:59:26+02:00

Pierwszy znany z imienia właściciel dóbr wojsławickich to Wronko z Wojsławic. Najstarszy znany dokument, w którym wymieniona jest jego osoba to spis szlachty i bojarów Ziemi Chełmskiej z 1423 roku.