W Wojsławicach odbył się szósty sejmik Ziemi Chełmskiej, jedyny zorganizowany poza Chełmem, Krasnymstawem i Hrubieszowem. Udział w sejmiku wziął m.in. władyka Ziemi Chełmskiej (biskup obrządku wschodniego) – Gregorius