1598 – Nowy kościół

2022-06-28T21:46:45+02:00

Mikołaj Czyżowski rozpoczął budowę murowanego budynku kościoła według projektu Jana Michała Linka