W Wojsławiacach zamieszkują przedstawiciele sekty frankistów