1790 – Wojciech Poletyło, nowy właściciel dóbr wojsławickich

2023-11-06T10:44:57+01:00

Dobra wojsławickie kupił kasztelan chełmski Wojciech Poletyło, bliski współpracownik króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.