Cerkiew

2021-01-22T01:01:59+01:00

When The Planets Align Wojsławice Войславичі וואיסלאוויץ W 1240 roku Chełm stał się stolicą biskupstwa prawosławnego, jego jurysdykcja obejmowała m.in. okolice dzisiejszych Wojsławic. W 1508 roku w miasteczku odnotowano istnienie trzech cerkwi prawosławnych pw. św. Eliasza, pw. św. Praksedy i pw. św. Onufrego. Na mocy zawartej w 1596 roku unii brzeskiej, [...]

Go to Top