Cerkiew św Onufrego

2020-10-09T00:30:03+02:00

Zespół cerkwi św. Onufrego: cerkiew, dzwonnica i cmentarz przycerkiewnym, usytuowany przy ulicy Grabowieckiej (1508). Świątynia spłonęła w 1779 r., na jej miejscu w 1793 r. zbudowano sosnową kaplicę p.w. Matki Bożej Kazańskiej. Świątynia na planie kwadratu, kryta była czterospadowym, gontowym dachem. Od frontu posiadała dzwonnicę, którą z czasem zastąpiono kruchtą. Obiekt rozebrano w 1938 [...]

Zamczysko

2020-10-08T17:32:01+02:00

Zamek usytuowany był w odległości ok. pół km na pd.-wsch. od miasta, za dawnym stawem. Z miejscowością łączyła go droga, która po nadaniu praw miejskich zyskała nazwę ulicy Zamkowej. Budowla ulokowana była na ok. 15 m wzniesieniu. Ślady zasypanych ziemią ruin zamku mają kształt elipsy o wymiarach 25 x 35 m. W zachodniej części usytuowane [...]

Kościół

2021-01-22T01:05:02+01:00

When The Planets Align Wojsławice Войславичі וואיסלאוויץ Początkowo Wojsławice należały do parafii kumowskiej erygowanej w 1434 roku. Osobna parafia powstała około 1440 roku, wraz z lokacją miasta. Prawdopodobnie właśnie wtedy Czyżowski ufundował pierwszą, drewnianą świątynię parafialną pw. Najświętszej Marii Panny i Wszystkich Świętych. 13 sierpnia 1595 roku Mikołaj Zaklika Czyżowski ufundował [...]

Cerkiew

2021-01-22T01:01:59+01:00

When The Planets Align Wojsławice Войславичі וואיסלאוויץ W 1240 roku Chełm stał się stolicą biskupstwa prawosławnego, jego jurysdykcja obejmowała m.in. okolice dzisiejszych Wojsławic. W 1508 roku w miasteczku odnotowano istnienie trzech cerkwi prawosławnych pw. św. Eliasza, pw. św. Praksedy i pw. św. Onufrego. Na mocy zawartej w 1596 roku unii brzeskiej, [...]

Go to Top