Kalendarium dziejów Ziemi Wojsławickiej

1423 – Wronko z Wojsławic

Pierwszy znany z imienia właściciel dóbr wojsławickich to Wronko z Wojsławic. Najstarszy znany dokument, w którym wymieniona jest jego osoba to spis szlachty i bojarów Ziemi Chełmskiej z 1423 roku.

1427 – Spotkanie z królem

Wronko z Wojsławic wziął udział w spotkaniu szlachty i bojarów ziemi chełmskiej i lubelskiej z królem Władysławem Jagiełłą, które odbyło się  w Parczewie

1434 – Wojsławice w parafii

W 1434 roku wieś Wojsławice weszła w skład nowo utworzonej parafii katolickiej z siedzibą w Kumowie założonej przez biskupa Jana Biskupca.

1437 – Jan Ligęza herbu Półkozic

Jan Ligęza herbu Półkozic z Czyżowa, wojewoda sandomierski i krakowski, namiestnik królewski w Małopolsce i Rusi (po wyjeździe króla Władysława Warneńczyka na Węgry), kupił dobra wojsławickie

ok. 1440 – Lokacja miasta

Lokacja miasta Wojsławice na prawie magdeburskim

1445 – Jehuda z Wojsławic

Przed sądem we Lwowie jako świadek występuje Jehuda z Wojsławic, być może pierwszy wojsławicki Żyd

1446 – Sejmik Ziemi Chełmskiej

W Wojsławicach odbył się szósty sejmik Ziemi Chełmskiej, jedyny zorganizowany poza Chełmem, Krasnymstawem i Hrubieszowem. Udział w sejmiku wziął m.in. władyka Ziemi Chełmskiej (biskup obrządku wschodniego) – Gregorius

1480 – Studenci

W albumie studentów Uniwersytetu Krakowskiego został zapisany student z Wojsławic: Stephanus Stanislai de Voyslawycze dioec. Chelmensis

1490 – Najazd tatarski

Najazd Tatarów i spalenie miasteczka

1497 VII 4 – Wielki Mistrz

Mistrz krzyżacki Jan von Tiefen zatrzymał się na zamku w Wojsławicach w drodze na wyprawę wołoską

1508 – Odnowienie lokacji miejskiej

Odbudowa miasta po napadzie tatarskim, odnowienie przywileju lokacyjnego przez Hieronima Zaklikę Czyżowskiego

1563 – Szewcy

Król Zygmunt August zezwolił na założenie 20 warsztatów prowadzonych przez majstrów

1598 – Nowy kościół

Mikołaj Czyżowski rozpoczął budowę murowanego budynku kościoła według projektu Jana Michała Linka

1616 – Nowa synagoga

Budowa nowej synagogi

1697, 1727, 1740 – Sejmiki Żydów Ziemi Chełmskiej

W Wojsławicach odbywają się sejmiki Żydów Ziemi Chełmskiej i Bełskiej

1755 – Jarmarki

Na prośbę Feliksa Potockiego, kasztelana słońskiego i starosty krasnostawskiego, król August III zatwierdził cztery jarmarki (Trzech Króli, św. Józefa, św. Bartłomieja, św. Apostołów Szymona i Judy)

1759 – Frankiści

W Wojsławiacach zamieszkują przedstawiciele sekty frankistów

1761 – Fałszywe oskarżenie o mord rytualny

Żydzi z Wojsławic zostają fałszywie oskarżeni o popełnienie mordu rytualnego

1771 – Nowa cerkiew

Budowa nowej murowanej cerkwi pw. św. Eliasza

1779 – Pożar

Pożar

1780 – Powrót Żydów

Humbelina Kurdwanowska zezwala na ponowne osiedlenie się Żydów w Wojsławicach

1790 – Wojciech Poletyło, nowy właściciel dóbr wojsławickich

Dobra wojsławickie kupił kasztelan chełmski Wojciech Poletyło, bliski współpracownik króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.