Project Description

Fałszywie oskarżeni

Wojsławice Войславичі וואיסלאוויץ

Lejba Siennicki, Gierszon Cyrulik, Hirsz Piekarz, Dawid Krawiec, Berko Kramarz, Sender Zyskieluk, Abramko Bakałarz, Wolf Czapnik… Takich między innymi mieszczan żydowskich wymienia Inwentarz Miasta Woysławic z 1749 roku. Wkrótce na ludzi tych spadło nieszczęście…

W 1761 roku mieszkających w Wojsławicach Żydów oskarżono o rzekomy mord rytualny. Pozew wniósł burgrabia rodu Potockich, który oskarżył Sendera Zyskieluka i Herszka Józefowicza oraz Lejbę Moszkowicza zwanego Siennickim i Josia Szymułowicza wraz z całą gminą żydowską o rytualne zamordowanie dwuipółletniego Mikołaja, syna Marcinai Katarzyny ze wsi Czarnołozy.

Kilkanaście miesięcy wcześniej w okolicy Wojsławic osiedlili się frankiści – członkowie sekty łączącej w sobie elementy chrześcijaństwa i judaizmu powstałej na Podolu około połowy XVIII wieku z inicjatywy Jakuba Lejbowicza Franka (1726–1791). Frankiści, działając na niekorzyść wyznawców judaizmu i opierając się na funkcjonującym wśród katolików ludowym przesądzie, zarzucali Żydom m.in. dokonywanie rytualnych morderstw na chrześcijańskich dzieciach.

Według dokumentów procesowych należąca do grupy frankistów kobieta podszyła się pod żonę jednego z wojsławickich rabinów i doniosła miejscowemu księdzu, że jej mąż dokonał rytualnego zabójstwa dziecka.
Sprawę skierowano do sądu biskupiego w Krasnymstawie, gdzie poddani okrutnym torturom Żydzi przyznali się do niepopełnionego morderstwa. Karą za zbrodnię miało być ćwiartowanie żywcem, jednak – za wstawiennictwem krasnostawskich jezuitów – Żydom, którzy wyrazili chęć przyjęcia chrztu, zamieniono wyrok na ścięcie, a później z honorami pochowano na miejskim cmentarzu. Rabin Herszko Józefowicz umarł podczas tortur, co w dokumentach procesowych zostało opisane jako samobójstwo. Sprawa oskarżenia i skazania wojsławickich Żydów odbiła się głośnym echem w całej Rzeczypospolitej i trafiła w końcu przed sąd papieski, który orzekł, że oskarżenie było fałszywe i wyroki zostały wydane niesłusznie.

Wojsławice Войславичі וואיסלאוויץ
Na szlaku kultur i tradycji

Wystawa stała w Izbie Tradycji Ziemi Wojsławickiej opowiada o wielokulturowej historii miasteczka.

  • Miasto na szlaku handlowym

  • Cerkiew

  • Kościół

  • Synagoga

  • Fałszywie oskarżeni

  • Widok z pałacu

  • Sztetl znaczy miasteczko

  • Dwudziestolecie

  • II wojna światowa

  • Ku współczesności

Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej

Izba Tradycji Ziemi Wojsławickiej

Ośrodek Trzech Kultur w Majdanie Ostrowskim

Ośrodek Dawnych Kultur i Tradycji w Rozięcinie

Odwiedź nas