Project Description

Ku współczesności

Wojsławice Войславичі וואיסלאוויץ

Pod koniec lat 40. XX wieku w Wojsławicach mieszkało około 1500 osób, niemal wyłącznie katolicy, nie było już Żydów ani prawosławnych. Tradycyjny wielokulturowy pejzaż został zniszczony.
Wolności obywatelskie były ograniczone przez państwo komunistyczne, jednak trwała odbudowa po wojennym spustoszeniu. W 1947 roku rozpoczęła się elektryfikacja gminy, w roku 1949 pojawiło się oświetlenie uliczne. W 1961 roku w miejscu po pałacu wybudowano nowy budynek szkoły, a w 1962 rozpoczęła działanie sieć wodociągowa.
W 1981 roku rozebrano budynek bejt midraszu. W 1984 roku rozpoczął się proces renowacji budynku synagogi na potrzeby lokalnej biblioteki. Uruchomiono ją w 1991 roku.
W latach 80. XX wieku powstało regionalistyczne Stowarzyszenie Miłośników Wojsławic.
Po upadku komunizmu w 1989 roku zaczął odbudowywać się samorząd. W gminie zaczęto organizować wydarzenia kulturalne nawiązujące do lokalnego wieloetnicznego i wieloreligijnego dziedzictwa. W roku 2014 w miejscu spalonego w I wojnie światowej ratusza stanął nowy, a rok później w budynku synagogi zaczęła działać Izba Tradycji Ziemi Wojsławickiej.

Wojsławice Войславичі וואיסלאוויץ
Na szlaku kultur i tradycji

Wystawa stała w Izbie Tradycji Ziemi Wojsławickiej opowiada o wielokulturowej historii miasteczka.

  • Miasto na szlaku handlowym

  • Cerkiew

  • Kościół

  • Synagoga

  • Fałszywie oskarżeni

  • Widok z pałacu

  • Sztetl znaczy miasteczko

  • Dwudziestolecie

  • II wojna światowa

  • Ku współczesności

Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej

Izba Tradycji Ziemi Wojsławickiej

Ośrodek Trzech Kultur w Majdanie Ostrowskim

Ośrodek Dawnych Kultur i Tradycji w Rozięcinie

Odwiedź nas