Project Description

Synagoga

Wojsławice Войславичі וואיסלאוויץ

Już w roku 1445, kilka lat po lokacji miasta, w sądzie lwowskim wystąpił jako świadek Jehuda z Wojsławic.

W 1532 roku w sądzie krakowskim zarejestrowany został Solomon, krawiec z Wojsławic. W miasteczku funkcjonowała już wtedy społeczność żydowska samodzielnie płacąca podatki. W 1564 roku na liście osób płacących podatek pogłówny zarejestrowano 125 żydowskich mieszkańców miasteczka.

W 1616 roku wojsławicka gmina żydowska wystąpiła o pozwolenie na budowę nowej drewnianej synagogi w miejscu poprzedniej, zniszczonej na skutek pożaru. W 1667 roku w Wojsławicach mieszkało 60 rodzin, w tym 16 żydowskich.

W latach 1697, 1727 i 1740 do Wojsławic zjeżdżali na sejmik przedstawiciele starszyzny żydowskiej z Ziemi Chełmskiej i Ziemi Bełskiej, aby zdecydować o delegacji ziemstwa chełmsko-bełskiego na obrady Sejmu Czterech Ziem (hebr. Waad Arba Aracot).

Inwentarz miasta Wojsławic z 1749 roku wymienia wśród stałych mieszkańców 37 rodzin żydowskich. W 1761 roku mieszkający w Wojsławicach Żydzi zostali fałszywie oskarżeni o popełnienie mordu rytualnego, w wyniku czego społeczność została wypędzona a synagoga zniszczona.

Kolejną bożnicę w miasteczku zbudowano około 1780 roku, po zezwoleniu Humbeliny Kurdwanowskiej na ponowne osiedlenie się Żydów. Bożnica pełniła swoją funkcję do czasu wybudowania obecnie istniejącej synagogi pod koniec XIX wieku. Od tego czasu stara bożnica służyła jako bejt midrasz – dom nauki, w którym spotykano się na codzienne modlitwy i gdzie można było samodzielnie studiować święte księgi.

W grudniu 1939 roku obie synagogi zostały zdemolowane i przeznaczone przez niemieckiego okupanta na cele gospodarcze.

Po II wojnie światowej, aż do remontu w latach 80. XX wieku oba budynki niszczały użytkowane jako magazyn zbożowy i młyn. W roku 1981 rozebrano starą synagogę. Trzy lata później rozpoczęto prace zmierzające ku adaptacji budynku nowej synagogi na potrzeby biblioteki publicznej, które zakończono w 1991 roku. Od 2015 roku w budynku działa Izba Tradycji Ziemi Wojsławickiej.

Wojsławice Войславичі וואיסלאוויץ
Na szlaku kultur i tradycji

Wystawa stała w Izbie Tradycji Ziemi Wojsławickiej opowiada o wielokulturowej historii miasteczka.

  • Miasto na szlaku handlowym

  • Cerkiew

  • Kościół

  • Synagoga

  • Fałszywie oskarżeni

  • Widok z pałacu

  • Sztetl znaczy miasteczko

  • Dwudziestolecie

  • II wojna światowa

  • Ku współczesności

Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej

Izba Tradycji Ziemi Wojsławickiej

Ośrodek Trzech Kultur w Majdanie Ostrowskim

Ośrodek Dawnych Kultur i Tradycji w Rozięcinie

Odwiedź nas